Skip to content

Aktualizacja Strategii Rozwoju Szczecina

MG_01MG_02MG_03
MG_04

Home O Strategii
O strategii PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Makuchowska   
środa, 02 września 2009 13:36

SzczecinStrategia Rozwoju Szczecina jest mapą drogową rozwoju miasta. Określa najważniejsze, strategiczne cele, które osiągnięte mają być w długoterminowej perspektywie czasu. Realizacja założeń strategii ma się spowodować rozwój Szczecina. Pod względem ogólności strategia znajduje się poniżej marki miasta, ale jest nadrzędna w stosunku do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i Wieloletniego Plan Rozwoju Szczecina. Żeby miasto funkcjonowało prawidłowo, wszystkie te dokumenty muszą być spójne.

Obecnie obowiązuje uchwalona w 2002 r. strategia. Można ją znaleźć tutaj. Z założenia miała obowiązywać do 2015 r., ale ze względu na zmianę warunków społeczno-gospodarczych m.in. przez wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, wejście do strefy Schengen, konieczne stało się jej zaktualizowanie.

– Każda strategia, aby mogła mieć wpływ na kształtowanie rzeczywistości musi obejmować dłuższy okres, np. 15 lat. Wynika to z przyczyn obiektywnych, ale także ograniczeń planowania budżetowego i inwestycyjnego – wyjaśnia prof. Dariusz Zarzecki, szef zespołu redakcyjno-eksperckiego pracującego nad aktualizacją strategii. – Poprzednia strategia funkcjonuje już siedem lat i była tworzona w zupełnie innych realiach gospodarczych. Biorąc pod uwagę chociażby członkostwo Polski w Unii Europejskiej, w chwili obecnej możemy mówić o zupełnie innym zbiorze możliwych do zrealizowania celów. Jej struktura również odbiega od dzisiejszego standardu opracowania strategicznego. To dobry czas, żeby przygotować strategię, która wyznaczy ambitne, ale równocześnie realne cele w perspektywie roku 2025, abyśmy mieli nowoczesne, piękne i przyjazne ludziom miasto na miarę naszego potencjału. Dlatego w czerwcu rozpoczęły się prace nad Aktualizacją Strategii Rozwoju Szczecina 2025.

Strategię przygotowuje zespół redakcyjno-ekspercki pod przewodnictwem prof. Dariusza Zarzeckiego. Spotkania zespołu odbywają się w Hotelu Zieliniec w Poznaniu. – Strategia to wybór, nie tego co jest ważne dla poszczególnych grup, ale tego co jest szczególnie ważne dla miasta jako całości. Dla jego przyszłości. Dlatego pomysł na ten dokument, to coś więcej niż aktualizacja – zapowiada prof. Dariusz Zarzecki. – Chcemy określić w nim cele strategiczne, możliwie niewiele takich celów, ale chcemy wybrać te najważniejsze. Zasoby miasta są ograniczone, dlatego trzeba je przeznaczyć na rzeczy najważniejsze. Po przygotowaniu dokumentu trafi on na obrady Rady Miasta Szczecina. Dopiero po przyjęciu przez radnych zacznie on obowiązywać.

Zapraszamy do zapoznania się ze Zaktualizowaną Strategią Rozwoju Szczecina oraz z Diagnozą Społeczno-Gospodarczą Szczecina, będącą podstawą do jej utworzenia.

Read MorePliki można pobrać klikając na poniższe obrazki:

Strategia Rozwoju Szczecina 2025Diagnoza_SG_010710-1

Zmieniony: środa, 15 czerwca 2011 06:47
 

Pobierz Dokumenty

Klikając na obrazek pobierzesz dokumenty.

Strategia Rozwoju Szczecina 2025Strategia
Rozwoju
Szczecina
2015

Diagnoza_SG_010710-1Diagnoza
Społeczno-
-Gospodarcza
Szczecina

ocena_SG_010510Ocena Realizacji
Strategii
Rozwoju
Szczecina

ocena_SG_010510_zalOcena Realizacji Strategii Rozwoju Szczecina załącznik 1