Skip to content

Aktualizacja Strategii Rozwoju Szczecina

MG_01MG_02SP_03
SP_04SP_05SP_06SP_07SP_08

Home Sfera Przestrzenna
Sfera Przestrzenna
Obszar metropolitalny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam Nowak   
wtorek, 15 września 2009 14:59

„Porozumienie partnerskie w sprawie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” zostało podpisane 30 października 2006 r. SOM mają tworzyć gminy: Dobra, Goleniów, Gryfino, Kobylanka, Kołbaskowo, Nowe Warpno, Police, Stare Czarnowo, Stargard Szczeciński, miasta Stargard Szczeciński i Szczecin oraz powiaty: Goleniowski, Gryfiński, Policki i Stargardzki.

Rozwój obszarów metropolitalnych to jeden z najważniejszych czynników służących podnoszeniu rangi i konkurencyjności regionu na arenie krajowej oraz międzynarodowej, a także mający wpływ na kształtowanie i funkcjonowanie ich wewnętrznej struktury przestrzennej.

Utworzenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego wiąże się z podjęciem działań, które w konsekwencji doprowadzą do wzmocnienia związków miedzy Szczecinem a obszarami przyległymi, do wypracowania i wdrożenia spójnego systemu urbanizacji, zintegrowania sieci transportowej i łączności, wzmocnienia kapitału społecznego. Pociągnie to za sobą wzrost gospodarczy, ulegną zmniejszeniu negatywne skutki migracji w kierunku kilku sprawniej funkcjonujących miast, uruchomi się proces zapobiegania peryferyzacji naszego miasta i regionu.

 

Zmieniony: czwartek, 17 września 2009 09:25
 
Gospodarka nieruchomościami PDF Drukuj Email
Wpisany przez Szymon Dominiak-Górski   
czwartek, 20 sierpnia 2009 14:35

Zadania miasta w zakresie gospodarki nieruchomościami to przede wszystkim zarządzanie majątkiem należącym do gminy: budynkami i lokalami komunalnymi i nieruchomościami niezabudowanymi. Szczecin ma obecnie ok. 20 tys. mieszkań komunalnych. Ich liczba stale maleje - w 1992 r. było ich ponad 51 tys. Polityka miasta zakłada pozostawienie 8 tys. mieszkań jako zasób gminy, przeznaczony na zaspokojenie potrzeb osób najuboższych. Reszta ma zostać sprywatyzowana. Miasto sukcesywnie wyprzedaje należące do niego działki. Najważniejsze zadania miasta to uzbrajanie nowych gruntów, w celu stymulacji rozwoju.

Zmieniony: środa, 16 września 2009 15:47
 
Ład przestrzenny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Szymon Dominiak-Górski   
czwartek, 20 sierpnia 2009 12:44

 

Ład przestrzenny Szczecina kształtuje m.in. „Polityka przestrzenna” i „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina”. Określają one podstawowe kierunki rozwoju przestrzeni miasta. Ich dopełnieniem są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Określa się w nich szczegółowe funkcje i przeznaczenie danego terenu. W związku z rozwojem gospodarczym i społecznym miasta plany muszą być modyfikowane, żeby spełniały oczekiwania mieszkańców i inwestorów.

Obecnie największym problemem jest brak planów zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta. Dlatego najważniejszym zadaniem gminy jest ich jak najszybsze uchwalenie.

 

Zmieniony: czwartek, 20 sierpnia 2009 12:57
 
Polityka miasta w sferze przestrzennej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Szymon Dominiak-Górski   
piątek, 07 sierpnia 2009 17:32

W tej sferze polityka miasta koncentruje się na poprawie stanu środowiska naturalnego, kształtowaniu terenów zielonych, rozwoju systemu komunikacyjnego, infrastruktury transportowej i technicznej, poprawie sytuacji w strukturze przestrzennej miasta, a także rozwoju mieszkalnictwa i rewitalizacji obszarów miejskich.

SzczecinW sferze ekologicznej dwa priorytetowe zadania to efektywny system odbioru i utylizacji ścieków oraz efektywny system gospodarki odpadami. Kolejne zadania to: sprawny system zaopatrzenia w media, rozwinięty i właściwie użytkowany system zieleni miasta, osiągnięcie podstawowych standardów UE dla środowiska naturalnego, skuteczna ochrona obszarów cennych przyrodniczo, Międzyodrze i Jezioro Dąbie ekologicznie bezpiecznym miejscem rekreacji i turystyki.

Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Szczecina zakłada uporządkowanie pod względem organizacyjnym systemów zbierania i transportu odpadów, a także doskonalenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Docelowo odpady mają być wywożone i składowanie poza terenem miasta. Podniesiona ma być skuteczność selektywnej zbiórki odpadów, a szczególnie odpadów ulegających biodegradacji i odpadów wielkogabarytowych. Wdrożona ma być nowoczesna technologia odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym metod termicznego ich przekształcania. Inne cele to podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

Zmieniony: czwartek, 20 sierpnia 2009 14:22
Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 2

Bank pomysłów

 

Kolej uzupełnieniem komunikacji miejskiej

Wykorzystajmy obwodnicę kolejową Szczecina jako dopełnienie systemu k...

 

Tramwajem na Deptak?

Źródło: www.stetinum.pl; 2009-07-16 Tramwajem na Deptak? Leks, jede...

 

Zez i zadyszka, czyli gdzie ta kultura?

Rzecz o Centrum Kultury W ocenie entuzjastów szczecińskiej kultury, w...