Skip to content

Aktualizacja Strategii Rozwoju Szczecina

Home Blogi Bank pomysłów Pierwiastek „obywatelski”
Pierwiastek „obywatelski” PDF Drukuj Email

laweczki_097_mPo wczorajszym, bardzo ciekawym spotkaniu dotyczącym strategii rozwoju Szczecina, chciałabym podzielić się swoimi nieco szerzej zakrojonymi spostrzeżeniami.

 

 

 

 

 

Strategia, z samej swej natury zawiera bardzo szerokie spektrum długofalowych działań, które niezależnie od form organizacyjnych zawierają w sobie (lub powinny) pierwiastek „obywatelski”. Wszystkich zamierzeń nie udaje się nigdy zrealizować a konkretne wybory muszą być dokonywane, cele na bieżąco korygowane i powinny być korzystne dla jak najszerszych grup ludności (producentów, konsumentów) i przez nich lub z ich udziałem realizowane. Ale to są wszystko tylko puste słowa bez konkretnych działań, a te powinny być podejmowane z korzyścią dla realizacji ogólnej, zawierającej ogromną ilość szczegółowych celów,  strategii oraz dla ułatwienia, chociażby kolejności wyboru i realizacji poszczególnych celów w poszczególnych latach.

Innymi słowy, jednym ze strategicznych celów i wiodących programów rozwojowych dla Szczecina powinno stać się kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, nakierowanego na rozwój swojej małej ojczyzny. Aby to osiągnąć należałoby (praktycznie od zaraz) opracować, z udziałem najlepszych pedagogów (koordynowane np. przez kuratorium lub inny powołany do tego organ) spójny program edukacyjno-wychowawczy od przedszkola po wszystkie szkoły średnie, odpowiednio go nazwać i bardzo promować. W programie takim powinny się zaleźć trzy grupy głównych celów edukacyjno-wychowawczych  (kolejność do wyboru): ekologiczne, patriotyczne i prorozwojowe (kształtowanie postaw przedsiębiorczości). Cele te powinny być realizowane  np. w ramach godzin wychowania obywatelskiego między innymi poprzez wycieczki po najbliższej okolicy, podczas których dzieci/młodzież poznają ciekawe (historycznie, przyrodniczo itp.) obiekty a poszczególne grupy obejmują rodzaj patronatu nad określonym  obiektem. Wiem, że w niektórych szkołach takie działania są podejmowane, z dobrym skutkiem, np. tworzone są przyrodnicze ścieżki edukacyjne i później dobrze przez dzieci/młodzież utrzymywane. Wszystkie takie działania powinny być dobrze skoordynowane i odbywać się przy szerokim wsparciu władz miasta.

laweczki_097

W efekcie, niewielkim kosztem, choć nakładem wielkich starań, za kilka lat uzyskać można duże efekty: rzesze odpowiedzialnych, zaangażowanych w rozwój miasta (i swój dobrobyt), przedsiębiorczych młodych ludzi, dbających o ekologię i estetykę miasta.

Serdecznie pozdrawiam Zespół Ekspercko-Redakcyjny
Jolanta Zieziula

Zmieniony: poniedziałek, 10 maja 2010 14:26
 
Musisz się zalogować lub zarejestrować aby pisać komentarze.
Dyskutuj...

Pobierz Dokumenty

Klikając na obrazek pobierzesz dokumenty.

Strategia Rozwoju Szczecina 2025Strategia
Rozwoju
Szczecina
2015

Diagnoza_SG_010710-1Diagnoza
Społeczno-
-Gospodarcza
Szczecina

ocena_SG_010510Ocena Realizacji
Strategii
Rozwoju
Szczecina

ocena_SG_010510_zalOcena Realizacji Strategii Rozwoju Szczecina załącznik 1

Bank pomysłów

 

Energia z wnętrza ziemi

Elektrownia – miejsce gdzie wytwarzana jest energia elektryczna. W Szc...

 

Pierwiastek „obywatelski”

Po wczorajszym, bardzo ciekawym spotkaniu dotyczącym strategii rozwoju ...

 

Szczerze i bez podtekstów

Uczestniczyłem dziś w spotkaniu z prof. Zarzeckim prezentującym suges...