Skip to content

Aktualizacja Strategii Rozwoju Szczecina

Home Aktualności Informacje prasowe Koncepcja Opracowania
Koncepcja Opracowania PDF Drukuj Email

Szczecin - Most DługiAktualizacja Strategii Rozwoju Szczecina 2025 zostanie opracowana poprzez dokonanie zmian kompozycji i treści Strategii Rozwoju Szczecina, tak aby prezentowała ona obecne uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne (gospodarcze, społeczne, kulturowe etc.), odzwierciedlała aktualną pozycję Miasta w Europie, Polsce i Regionie oraz na nowo zdefiniowała aspiracje Szczecina w prognozowanym okresie, stanowiąc przy tym płynne rozwinięcie dotychczasowego procesu planowania zachowując jego ciągłość.

Aktualizacji Strategii Rozwoju Szczecina 2025 skupiona będzie na obszarach i działaniach strategicznych Miasta, a więc nie takich, które wchodzą w zakres typowych, codziennych obowiązków gminy, lecz takich, które mogą przyczynić się do przyspieszonego rozwoju miasta, jego wyróżnienia na tle innych miast, zaktywizowania w preferowanych dziedzinach. Powstała strategia wskazywać będzie kierunki działań i wyznaczać ambitne cele zgodne z wizją i marką Szczecina, a przede wszystkim stanowić element do osiągnięcia pozycji i formy jakie miasto to chce reprezentować za kilka, kilkanaście i kilkadziesiąt lat.

Zaktualizowana Strategia będzie opierać się również na określeniu Miasta Szczecin, jako centrum obszaru metropolitalnego, rozumianego jako motor rozwoju gospodarki, a zdefiniowanego jako obszar powiązań funkcjonalnych i ekonomicznych obejmujący Gminę Miasto Szczecin, Gminę Miasto Stargard Szczeciński, Gminę Miasto Świnoujście oraz gminy: Dobra, Goleniów, Gryfino, Kobylanka, Kołbaskowo, Nowe Warpno, Police i Stare Czarnowo. Sposób ujęcia obszarów metropolitalnych będzie zgodny z ich definicją określoną w rozporządzeniach Komisji Europejskiej i umożliwi realizację wspólnych zadań z wykorzystaniem finansowania z funduszy unijnych.

Pełny dokument prezentować będzie spójną koncepcję rozwoju Miasta Szczecin w horyzoncie czasowym do roku 2025, przedstawiając w sposób czytelny precyzyjnie określone cele rozwojowe, wypracowane w drodze identyfikacji istniejącego potencjału, jego najwłaściwszego wykorzystania oraz przygotowania na prognozowane niekorzystne zjawiska.

Realizacja przedmiotu zamówienia w rozpatrywanym zakresie zawierać będzie rozszerzenie w postaci programów strategicznych w wyszczególnionych branżach (programy operacyjne branżowe i horyzontalne), powstałych w ramach przeglądu programów istniejących lub stanowiących nowe propozycje.

Zmieniony: czwartek, 06 sierpnia 2009 22:43
 
Musisz się zalogować lub zarejestrować aby pisać komentarze.
Dyskutuj...

Pobierz Dokumenty

Klikając na obrazek pobierzesz dokumenty.

Strategia Rozwoju Szczecina 2025Strategia
Rozwoju
Szczecina
2015

Diagnoza_SG_010710-1Diagnoza
Społeczno-
-Gospodarcza
Szczecina

ocena_SG_010510Ocena Realizacji
Strategii
Rozwoju
Szczecina

ocena_SG_010510_zalOcena Realizacji Strategii Rozwoju Szczecina załącznik 1

Bank pomysłów

 

Energia z wnętrza ziemi

Elektrownia – miejsce gdzie wytwarzana jest energia elektryczna. W Szc...

 

Pierwiastek „obywatelski”

Po wczorajszym, bardzo ciekawym spotkaniu dotyczącym strategii rozwoju ...

 

Szczerze i bez podtekstów

Uczestniczyłem dziś w spotkaniu z prof. Zarzeckim prezentującym suges...