Skip to content

Aktualizacja Strategii Rozwoju Szczecina

Home Aktualności Informacje prasowe Śmiała i nowoczesna strategia dla Szczecina
Śmiała i nowoczesna strategia dla Szczecina PDF Drukuj Email

IMG_9068_mkW poniedziałek 19 grudnia 2011 r. Rada Miasta Szczecina uchwaliła zaktualizowaną Strategię Rozwoju Szczecina. Za przyjęciem dokumentu głosowało 22 radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

W ocenie Piotra Krzystka, prezydenta Szczecina Strategia jest „arcyważnym dokumentem dla miasta”.

– Nie jest to dokument, w którym zawarta jest recepta na wszelkie problemy Szczecina, lecz fundament, na którym możemy budować jego przyszłość – ocenił Piotr Krzystek. – Zapewniam, że po przyjęciu Strategii, bardzo szybko podejmiemy działania, zmierzające do jej uszczegółowienia. Ten dokument może nam na prawdę pomóc w realizowaniu celów, które ustalamy.

W ocenie profesora Dariusza Zarzeckiego, szefa zespołu ekspercko‑redakcyjnego, który przygotowywał dokument, Strategia pomoże w dokonywaniu wyborów wyborów celów, które realizowane będą dzięki systemowi wdrażania. Zaktualizowana Strategia Rozwoju Szczecina jest śmiała i nowatorska. Dokument odpowiada ambicjom współczesnych mieszkańców, którzy brali aktywny udział w jego tworzeniu. Szczecin, w którym chcemy mieszkać to metropolia o wysokiej jakości życia, nowoczesnej innowacyjnej gospodarce i wysokim potencjale kapitału intelektualnego – takie cele strategiczne możemy osiągnąć do roku 2025.


IMG_8989_m

Strategia powstała w oparciu o diagnozę, która otwarcie mierzy się z obecną sytuacją społeczno‑gospodarczą miasta. – Strategia to mapa drogowa rozwoju Szczecina Mechanizmem, który zagwarantuje osiągnięcie celów strategicznych jest Wieloletni Program Rozwoju Szczecina (WPRS). Strategia wyznacza więc kierunki, z kolei WPRS umożliwia ich osiągnięcie.

Dokument strategii ma strukturę „drzewka”. Czterem celom strategicznym podporządkowane są, cele operacyjne, na które z kolei złożą się konkretne projekty i realizowane zadania. Choć w dużej części są to zadania własne gminy, to jednak strategia zakłada bardzo wiele zupełnie nowych projektów i zadań, co stanowić będzie proces osiągania postawionych celów.

IMG_9020_m

– Zredukowaliśmy liczbę celów w stosunku do pierwotnego dokumentu – tłumaczy Dariusz Zarzecki. – W strategii z 2002 roku było 5 celów strategicznych, 16 – kierunkowych i 59 celów szczegółowych. Zaktualizowana strategia ma cztery cele strategiczne i 12 celów operacyjnych. Wyszliśmy z założenie, że jeżeli strategia ma być skuteczna, musi koncentrować się na najważniejszych zadaniach.

Cele strategiczne:
1. Szczecin – miasto wysokiej jakości życia
2. Szczecin – miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki
3. Szczecin – miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego
4. Szczecin – atrakcyjne miasto metropolitalne


IMG_8963_m

Cele operacyjne:
1. Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych
2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej
3. Wspieranie efektywnych usług społecznych
4. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych
5. Podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw
6. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno‑kulturowego
7. Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi i relacji miasto – obywatel oraz pobudzanie aktywności społecznej
8. Wspieranie rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu i lokalnych elit
9. Poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji
10. Intensyfikacja i wzrost efektywności współpracy międzynarodowej
11. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta
12. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta

IMG_8955_m

WPRS to Wieloletni Plan Rozwoju Szczecina, który będzie przygotowywany na okres pięciu lat. WPRS tworzą wszystkie projekty i zadania strategiczne: miasta, jednostek miejskich (miejskie jednostki budżetowe oraz spółki z kontrolnym udziałem Miasta Szczecin). Rada Strategii wybiera zadania i projekty do WPRS, który następnie jest uchwalany przez Radę Miasta.

Prace nad Aktualizacją Strategii Rozwoju Szczecina rozpoczęły się w lipcu 2009 r. Do udziału w projekcie zaproszono niezależnych ekspertów reprezentujących środowiska nauki, kultury, biznesu i organizacje społeczne. W ciągu niespełna roku podstawowe założenia strategii na 19. spotkaniach panelowych konsultowała grupa kilkuset niezależnych ekspertów, reprezentujących różne gremia.

IMG_9070_m

Jednym z kluczowych etapów prac były konsultacje społeczne. Przyjęta metodologia konsultacji umożliwiała włączenie w opracowanie dokumentu wszystkich mieszkańców Szczecina. – Wyszliśmy z założenia, że strategia będzie dobra, tylko wtedy, kiedy napiszą ją Szczecinianie – tłumaczy Dariusz Zarzecki. – Wszystkie informacje na temat bieżącego etapu realizacji projektu regularnie publikowaliśmy w serwisie internetowym, który umożliwiał komentowanie artykułów i zamieszczanie tekstów w Banku Pomysłów. Przez dwa miesiące działał Kiosk Multimedialny Strategii, wyposażony był w komputery z prezentacją założeń projektu. Mieszkańcy wypełniali ankiety i dzielili się z nami swoimi uwagami. Były to niejednokrotnie bardzo krytyczne opinie, ale im bardziej stanowcze, tym cenniejsze dla nas. Dało nam to nie tylko wiedzę o oczekiwaniach mieszkańców, ale uzmysłowiło ogromną energię drzemiącą w szczecinianach.

Szymon Dominiak‑Górski
Zespół PR ASRS

Zmieniony: poniedziałek, 19 grudnia 2011 17:46
 
Musisz się zalogować lub zarejestrować aby pisać komentarze.
Dyskutuj...

Pobierz Dokumenty

Klikając na obrazek pobierzesz dokumenty.

Strategia Rozwoju Szczecina 2025Strategia
Rozwoju
Szczecina
2015

Diagnoza_SG_010710-1Diagnoza
Społeczno-
-Gospodarcza
Szczecina

ocena_SG_010510Ocena Realizacji
Strategii
Rozwoju
Szczecina

ocena_SG_010510_zalOcena Realizacji Strategii Rozwoju Szczecina załącznik 1

Bank pomysłów

 

Energia z wnętrza ziemi

Elektrownia – miejsce gdzie wytwarzana jest energia elektryczna. W Szc...

 

Pierwiastek „obywatelski”

Po wczorajszym, bardzo ciekawym spotkaniu dotyczącym strategii rozwoju ...

 

Szczerze i bez podtekstów

Uczestniczyłem dziś w spotkaniu z prof. Zarzeckim prezentującym suges...