Skip to content

Aktualizacja Strategii Rozwoju Szczecina

Home Aktualności Informacje prasowe Strategia wyznacza kierunki rozwoju
Strategia wyznacza kierunki rozwoju PDF Drukuj Email

Nie sposób się zgodzić z tezą Marka Koćmiela zawartą w artykule: „Strategia dla Szczecina z nieaktualnymi danymi”. Tytuł tekstu nie odpowiada jego zawartości. Marek Koćmiel głosi nieaktualność dopiero zaktualizowanej Strategii Rozwoju Szczecina pisząc o „Diagnozie społeczno-gospodarczej”, czyli zupełnie innym dokumencie. Ten dość oryginalny zabieg retoryczny może wydać się skuteczny i ktoś, kto czyta same nagłówki gazet, może da się nabrać. Gorzej przy dokładnej lekturze - można mieć wątpliwości.


Autor ocenia Strategię Rozwoju Szczecina jako nieaktualną i dowodzi tej tezy opisując Diagnozę społeczno - gospodarczą, która została przygotowana kilka miesięcy przed ostatecznym zredagowaniem tekstu Strategii. Oczywiście bezsporne jest, że Strategia powstała w oparciu o Diagnozę. Z drugiej jednak strony Strategia nie jest dokumentem tak szczegółowym, by zmiana niektórych danych w diagnozie miała na nią zasadniczo wpłynąć. Zaktualizowana Strategia Rozwoju Szczecina ma charakter kierunkowy, który wskazuje jakie działania są kluczowe dla rozwoju miasta i dlatego należy nadać im priorytet.


Mimo wszystko zarzut nieaktualnych danych w diagnozie, nawet jeśli nie miały one zasadniczego wpływu na sam dokument strategiczny, brzmi poważnie i wymaga wyjaśnienia. Zespół Ekspercko-Redakcyjny przyjął, że diagnozą należy objąć okres od uchwalenia poprzedniej Strategii, czyli rok 2002. Jako cezurę zamykającą diagnozowany okres przyjęto czas opracowywania dokumentu. Zespół mógł się opierać wyłącznie o dostępne dane. Udało więc zebrać niektóre dane za 2009, nawet pierwsze miesiące 2010. Czekanie, aż instytucje opracują i udostępnią bardziej aktualne dane oznaczało zwłokę w opracowaniu dokumentu strategicznego. Ta logika to błędne koło, stosując ją strategia nie powstałaby nigdy. Trzeba było - jak pisze Marek Koćmiel „zgubić kilka lat”, aby móc zyskać przyszłość.
GUS (a za nim Marek Koćmiel) podaje tzw. „liczbę ludności faktycznie zamieszkałej”, która odnosi się do osób zameldowanych na pobyt stały i pobyt czasowy powyżej 3 m-cy (dla 2008: 406,9 tys., s. 6 raportu Public Profits podana za GUS). Natomiast Zespół Ekspercko-Redakcyjny w Diagnozie odnosi się do kategorii “liczby lundości wg faktycznego miejsca zamieszkania”, tj. liczby ludności zameldowanej na pobyt stały, bowiem na tej kategorii zbudowane zostały prognozy liczby ludności Szczecina, przeprowadzone zarówno w przywołanym w Diagnozie raporcie Public Profits, jak i w oficjalnych materiałach Miasta Szczecin - „Potencjał ludnościowy Szczecina”, lipiec 2009, opracowanych w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Szczecina. W tym miejscu należy dodać, że liczba mieszkańców Szczecina zameldowanych na pobyt stały została wykazana w oparciu o dane miejskie (Baza Ewidencji Ludności), które zostały przyjęte  jako dane wyjściowe do prognozy i za 2008 wynosiła 385,3 tys. (s. 10 i 44 Raportu Public Profits), co różni się od wartości GUS dla tej samej kategorii: 399,2 tys. (s. 7 raportu Public Profits).
Trudno się zgodzić także z twierdzeniem, że nowa Strategia Rozwoju Szczecina jest niespójna z dokumentami rządowymi. Dowodów na to twierdzenie autor bynajmniej nie przedstawia. Tymczasem z treści samej Strategii, już na poziomie celów strategicznych, znajdujemy dowody na to, że dokument podejmuje temat przeciwdziałania marginalizacji Szczecina. Mówi o tym cel IV Szczecin - miasto metropolitalne. Na zależność między Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju a Strategią celnie określa Janusz Nekanda-Trepka, jeden z ekspertów kluczowych Zespołu Ekspercko-Redakcyjnego: „Generalnie KPZK jest bardzo optymistycznym obrazem pożądanych zmian i stanu docelowego, wg koncepcji rozwoju metropolitalnego, bez alternatywy i scenariusza zagrożenia idei metropolitalnej. Szczecin jest tu generalnie traktowany jako obszar problemowy, wymagający wsparcia, ale także (obszar) uzasadnionej peryferyzacji”.

 

Zarzut niespójności Strategii z dokumentami rządowymi jest nietrafiany. Poza KPZK  Strategia odwołuje się także do innych rządowych dokumentów,  m.in.  Raport o kapitale intelektualnym Polski, przygotowany przez Zespół Doradców Strategicznych Premiera pod kierunkiem Michała Boniego, wynosząc prace nad kształtowaniem kapitału intelektualnego szczecinian do rangi celu strategicznego. Jest to wynikiem przeprowadzonej diagnozy w tej sferze i uznania za podstawową słabość naszego miasta opinie mieszkańców o mieście nie dającym perspektyw rozwoju i kariery młodym ludziom. W Strategii z łatwością możemy znaleźć odniesienia do innych dokumentów rządowych, do których Marek Koćmiel się nie odnosi. Mam na myśli: Krajową Strategię Rozwoju Regionlanego, czy kolejny raport Boniego, “Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”.


W ocenie Marka Koćmiela można powiedzieć, że skoro przeprowadzona przez zespół ekspercki diagnoza społeczno-gospodarcza straciła aktualność w trakcie prac nad strategią, bo zmieniły się czynniki ekonomiczne, to zmian wymaga także dokument strategii. Pozwolę sobie nie zgodzić się z tą tezą. Zmiany statystyczne, które nastąpiły od czasu, kiedy Zespół Ekspercko-Redakcyjny zakończył pracę nad diagnozą  nie wpływają na optykę widzenia celów strategicznych. Bez wątpienia z punktu widzenia interesów miasta ważniejsze jest dbanie o dynamikę rozwoju. Jeżeli wychodząc z domu zdiagnozujemy kiepską pogodę, to parasol przyda nam się bez względu na to, czy będzie padał słaby deszcz, silny, czy może grad. Tak jest z przygotowaną Przez Zespół Ekspercko-Redakcyjny Strategią - dokument ma przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom opisanym w diagnozie. Im szybciej go wdrożymy, tym lepiej.
Dariusz Zarzecki

Przeczytaj tekst źródłowy

 

Zmieniony: poniedziałek, 18 lipca 2011 17:12
 
Musisz się zalogować lub zarejestrować aby pisać komentarze.
Dyskutuj...

Pobierz Dokumenty

Klikając na obrazek pobierzesz dokumenty.

Strategia Rozwoju Szczecina 2025Strategia
Rozwoju
Szczecina
2015

Diagnoza_SG_010710-1Diagnoza
Społeczno-
-Gospodarcza
Szczecina

ocena_SG_010510Ocena Realizacji
Strategii
Rozwoju
Szczecina

ocena_SG_010510_zalOcena Realizacji Strategii Rozwoju Szczecina załącznik 1

Bank pomysłów

 

Energia z wnętrza ziemi

Elektrownia – miejsce gdzie wytwarzana jest energia elektryczna. W Szc...

 

Pierwiastek „obywatelski”

Po wczorajszym, bardzo ciekawym spotkaniu dotyczącym strategii rozwoju ...

 

Szczerze i bez podtekstów

Uczestniczyłem dziś w spotkaniu z prof. Zarzeckim prezentującym suges...